Điều kiện tuyển sinh có yêu cầu bằng SAT hoặc ACT không?

Điều kiện nhập học của chúng tôi không bắt buộc kỳ thi SAT và ACT. Tuy nhiên, nếu sinh viên không có bằng SAT hoặc ACT sẽ tham gia kỳ thi xếp lớp tại Cao đẳng Valencia, gọi tắt là PERT trước khi bắt đầu học kỳ đầu tiên. Kỳ thi này giúp chúng tôi đánh giá và sắp xếp cho sinh viên vào đúng trình độ thích hợp của các môn Anh văn và Toán.