Là một sinh viên quốc tế, tôi có được phép làm việc trong khuôn viên trường không?

Có, những sinh viên được cấp visa F-1 được phép làm việc bán thời gian tại trường. Trung tâm việc làm của trường thường cung cấp các dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn làm sơ yếu lý lịch, và thực hành phỏng vấn. Sinh viên quốc tế hiện đang làm việc tại trung tâm dạy kèm, phòng thí nghiệm Atlas, các dịch vụ ăn uống, Văn phòng Phát triển Sinh viên, Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế, và Trung tâm Giải đáp … là một vài nơi làm việc của sinh viên tại trường.