Lợi thế của trường Cao đẳng cộng đồng như Cao đẳng Valencia là gì?

Sinh viên có nhiều lợi ích khi học tại trường Cao đẳng cộng đồng như Cao đẳng Valencia. Chi phí thường ít hơn 40% so với trường đại học của bang, có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học của bang, cơ hội xét tuyển mở rộng, hỗ trợ các khóa học tiếng Anh, và sĩ số các lớp học nhỏ (thường ít hơn 25 sinh viên mỗi lớp).