Tôi có thể chuyển tiếp lên một trường đại học ở Florida hoặc các trường ở tiểu bang khác sau khi hoàn thành bằng Cao đẳng tại Valencia hay không?

Vâng, bạn có thể! Bằng Cao đẳng Nghệ thuật (A.A.) của Valencia được đảm bảo chuyển tiếp tại ít nhất 12 trường đại học tại bang Floria và bạn chắc chắn được chuyển tiếp vào trường Đại học Miền Trung Florida (University of Central Florida – UCF) tại Orlando. Sinh viên trường Cao đẳng Valencia cũng có thể chuyển sang các trường Cao đẳng hoặc Đại học tư thục tại bang Florida hoặc trên toàn nước Mỹ. Thậm chí chúng tôi còn có những sinh viên được chuyển tiếp vào các trường đại học danh giá