Trường có học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế không?

Tại thời điểm này, trường Cao đẳng Valencia không có chương trình hỗ trợ tài chính hay học bổng cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, sinh viên có thể tham khảo tại tổ chức Tuition Installment Plan (TIP) để trả học phí từng tháng thay vì đóng một lần.