Bằng Cao đẳng – chuyển tiếp (Associate Degree) là gì?

Bằng cao đẳng (Associate Degree) là một bằng chuyển tiếp mà sinh viên cần hai năm học toàn thời gian để hoàn thành. Các sinh viên của trường Cao đẳng Valencia có thể đăng ký hai loại bằng liên kết sau: Associate of Arts hoặc Associate of Science. Bằng Cao đẳng Nghệ thuật (A.A.) cung cấp các yêu cầu giáo dục đại cương để chuyển tiếp lên  bằng cử nhân. Bằng Cao đẳng Khoa học (A.S.) chuẩn bị cho sinh viên nhập học trực tiếp vào lĩnh vực chuyên môn hoặc chuyển tiếp lên bằng cử nhân vào ngành học có liên quan tại trường Valencia hoặc một trường đại học được chỉ định cụ thể.

Điều kiện tuyển sinh có yêu cầu bằng SAT hoặc ACT không?

Điều kiện nhập học của chúng tôi không bắt buộc kỳ thi SAT và ACT. Tuy nhiên, nếu sinh viên không có bằng SAT hoặc ACT sẽ tham gia kỳ thi xếp lớp tại Cao đẳng Valencia, gọi tắt là PERT trước khi bắt đầu học kỳ đầu tiên. Kỳ thi này giúp chúng tôi đánh giá và sắp xếp cho sinh viên vào đúng trình độ thích hợp của các môn Anh văn và Toán.

Lợi thế của trường Cao đẳng cộng đồng như Cao đẳng Valencia là gì?

Sinh viên có nhiều lợi ích khi học tại trường Cao đẳng cộng đồng như Cao đẳng Valencia. Chi phí thường ít hơn 40% so với trường đại học của bang, có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học của bang, cơ hội xét tuyển mở rộng, hỗ trợ các khóa học tiếng Anh, và sĩ số các lớp học nhỏ (thường ít hơn 25 sinh viên mỗi lớp).

Trường Cao đẳng cộng đồng là gì? Trường Cao đẳng bốn năm khác trường Đại học như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, trường cao đẳng cộng đồng là một cơ sở giáo dục công lập, cung cấp chương trình học tập cho sinh viên và chương trình chuyển tiếp lên đại học. Các trường Cao đẳng cộng đồng cung cấp các chương trình đào tạo hai năm. Các trường cao đẳng bốn năm chủ yếu cung cấp bằng cử nhân và thạc sĩ. Các trường đại học đào tạo cử nhân, thạc sỹ, và tiến sĩ.