Hạn nộp hồ sơ là gì? Điều kiện để đăng ký học chương trình cao đẳng – chuyển tiếp ?

Hồ sơ của bạn cần chuẩn bị và được nộp càng sớm càng tốt trước thời hạn kết thúc cho mỗi kỳ nhập học. Hạn nộp hồ sơ như sau: 15 – Tháng Sáu cho Kỳ Thu (Tháng Tám), 15 – Tháng 10 cho Kỳ Xuân (Tháng Một), 15 – Tháng Ba cho Kỳ Hè (Tháng Năm).

Đầu tiên bạn cần đăng ký online và đóng lệ phí $35 cho phí đăng ký; sau đó nộp Bảng điểm (học bạ) Trung học Phổ thông, bằng tốt nghiệp, kết quả TOEFL hoặc IELTS; Mẫu đơn kê khai tài chính kèm bản xác nhận của ngân hàng; và bản sao hộ chiếu .