Làm sao để tiết kiệm tiền sách?

Để tiết kiệm chi phí sách giáo khoa, sinh viên có thể mua sách đã sử dụng, mua sách trực tuyến, thuê sách từ hiệu sách và thậm chí trong một số trường hợp có thể truy cập tài liệu miễn phí tại thư viện của trường.