Phí SEVIS là gì? Bao nhiêu tiền?

Phí SEVIS là một phí bắt buộc đối với tất cả người nước ngoài đến Hoa Kỳ với mục đích học tập tại các cơ sở giáo dục như trường cao đẳng, đại học, và các chương trình đào tạo ngôn ngữ. Chi phí là $200 đối với  sinh viên được cấp visa F-1 và $180 đối với sinh viên có visa J-1. Phí SEVIS có thể được thanh toán trực tuyến khi mẫu I-20 hoặc DS-2019 đã được cấp.