Tôi có cần phải mua bảo hiểm y tế tại trường hay không?

Tất cả các sinh viên quốc tế (visa F-1) đều phải mua chương trình bảo hiểm sức khoẻ hàng năm do trường cung cấp thông qua tổ chức  United Health Care. Bảo hiểm này bao gồm các tai nạn thông thường, ốm đau, sơ tán y tế, hoặc đền bù các khoản còn lại trong trường hợp tử vong. Các dịch vư chăm sóc sức khoẻ tại Hoa Kỳ thường rất tốt nhưng nó cũng rất tốn kém và không được chính phủ hỗ trợ. Vì vậy, sinh viên sẽ cần phải mua bảo hiểm trước khi đăng ký các khóa học mỗi kỳ.